Digital utbildning i diabetes

Programrådet i Diabetes Region Uppsala bjuder in till en halvdag om diabetes.

Information om utbildningen

Målgrupp

Uppsala läns diabetesansvariga läkare (DAL) och diabetesansvariga sjuksköterskor (DAS) samt övriga intresserade.

Tid

Måndagen den 5 oktober 2020, klockan 08.45 - 12.35.

Mötesform

Digital distansutbildning

Anmälan

Skicka anmälan till: violeta.armijo.del.valle@akademiska.se

Program

Klockan 08.45 - 09.00  Inledning

Hans-Erik Johansson, Jarl Hellman och Violeta Armijo

 

Klockan 09.00 - 09.30 NDR

Jarl Hellman, läkare

 

Klockan 09.30 - 10.30 Freestyle Libre - Hur använder vi den?

Jessica Rosman, diabetessjuksköterska

Karin Johansson, diabetessjuksköterska

 

Klockan 10.30 - 10.45 Fika

 

Klockan 10.45 - 11.45 Genomgång av patientfall

Jarl Hellman, läkare

Hans-Erik Johansson, läkare

 

Klockan 11.50 - 12.30 Munnhälsa och diabetes

Monica Edling, tandhygienist

 

Klockan 12.30 - 12.35 Sammanfattning av förmiddagen och avslut

Jarl Hellman och Hans-Erik Johansson

Kontakt

Violeta Armijo Del Valle

Sjuksköterska, specialfunktion