Digital utbildning i diabetes

Programrådet i Diabetes Region Uppsala bjuder in till en halvdag om diabetes.

Målgrupp

Uppsala läns diabetesansvariga läkare (DAL) och diabetesansvariga sjuksköterskor (DAS) samt övriga intresserade.

Tid

Måndagen den 5 oktober 2020, kl. 08.45 - 12.35.

Mötesform

Digital distansutbildning

Anmälan

Skicka anmälan till:  violeta.armijo.del.valle@akademiska.se

 

Program

Kl. 08.45 - 09.00  Inledning

                                    Hans-Erik Johansson, Jarl Hellman och Violeta Armijo

kl. 09.00 - 09.30  NDR

                                    Jarl Hellman, läkare

kl.09.30 - 10.30    Freestyle Libre - Hur använder vi den?

                                    Jessica Rosman, diabetessjuksköterska

                                    Karin Johansson, diabetessjuksköterska

kl. 10.30 - 10.45   Fika

kl. 10.45 - 11.45   Genomgång av patientfall

                                    Jarl Hellman, läkare

                                   Hans-Erik Johansson, läkare

kl. 11.50 - 12.30   Munnhälsa och diabetes

                                    Monica Edling, tandhygienist

kl. 12.30 - 12.35   Sammanfattning av förmiddagen och avslut

                                    Jarl Hellman och Hans-Erik Johansson

Kontakt

Violeta Armijo Del Valle

Sjuksköterska, specialfunktion

Hitta på sidan