Instrumentbyte och steril och ren rutin

Information från steriltekniska avdelningen (STA) och vårdhygien med anledning av att instrument med avdelningskvalitet måste bytas ut.

Utbildning och information med anledning av att de steriltekniska enheterna på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping efter 1:a maj 2024 inte tar emot instrument med avdelningskvalitet. Syftet är att beskriva praktiska konsekvenser för enheter som skickar instrument till de steriltekniska enheterna samt utbildning i renhetsgrader och rena rutiner.