Läkemedelseftermiddag alkohol och läkemedel

Läkemedelskommittén arrangerar fortbildning om alkohol och läkemedel.

Om fortbildningen

Datum och tid
1. Torsdag 11 november kl. 13:00 – 16:30
2. Onsdag 17 november kl. 13:00 – 16:30

Utbildningen hålls via Zoom.

Länk till videomötet finns i kalendariet på intranätet.

Till kalendariet

Klicka på knappen ovan och gå till datumet för utbildningen. Dubbelklicka sedan på händelsen för att se länken till videomötet.

Målgrupp

Läkare i Region Uppsala

Medverkande

  • Anna Ekman, klinisk apotekare, strateg klinisk farmaci, Nära vård och hälsa
  • Mats Hogmark, specialist i allmänmedicin, MI-utbildare, Region Dalarna
  • Tobias Eriksson, chefsöverläkare Beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset

Agenda

13.00 – 13.10 Välkommen
13.10 – 13.50 Alkohol och läkemedel, Anna Ekman
13.50 – 14.00 Bensträckare
14.00 – 15.00 Motiverande samtal som verktyg och förhållningssätt vid riskbruk av alkohol, Mats Hogmark
15.00 – 15.20 Paus
15.20 – 16.20 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende, Tobias Eriksson
16.20 – 16.30 Avslut

Utbildningen är kostnadsfri. Ingen anmälan krävs.

Instruktion

Länk till instruktion om hur du deltar via Zoom.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

 

Hitta på sidan