Läkemedelseftermiddag med tema opioider

Fortbildning och seminarier om opioider med läkemedelskommtitén.

Tid och plats: 
Ny tid: 19 november och 15 december kl 13-16.30 i Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ing 70 

Målgrupp: Läkare i Region Uppsala

Föreläsare:
Lenka Katila, specialistläkare, Smärtcentrum Laro för smärtpatienter, Akademiska sjukhuset.
Sylvia Augustini, allmänmedicin överläkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

Preliminär agenda
- Insättning av opioider - vårdplan och utvärdering
- Vilka patienter ska ha långvarig behandling och vilka bör inte ha det? Alternativ läkemedelsbehandling
- Risker med långvarig opioidbehandling
- Utsättning av opioider alt. byte till annat läkemedel - hur gör man konkret och praktiskt?
- Workshop och paneldiskussion

Den finala agendan publiceras ca två veckor före utbildningstillfällena i kalendariet på intranätet och på denna hemsida.

Anmälan:
Läkemedelseftermiddag 19 november 
Läkemedelseftermiddag 15 december

Kontakt

Hitta på sidan