Läkemedelseftermiddag med tema opioider

Fortbildning och seminarier om opioider med läkemedelskommtitén.

Tid och plats: 
Ny tid: 19 november och 15 december klockan 13.00-16.30 i Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70 

Målgrupp: Läkare i Region Uppsala

Föreläsare:

  • Lenka Katila, specialistläkare, Smärtcentrum Laro för smärtpatienter, Akademiska sjukhuset.
  • Sylvia Augustini, allmänmedicin överläkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

Preliminär agenda

  • Insättning av opioider - vårdplan och utvärdering
  • Vilka patienter ska ha långvarig behandling och vilka bör inte ha det? Alternativ läkemedelsbehandling
  • Risker med långvarig opioidbehandling
  • Utsättning av opioider alt. byte till annat läkemedel - hur gör man konkret och praktiskt?
  • Workshop och paneldiskussion

Den finala agendan publiceras cirka två veckor före utbildningstillfällena i kalendariet på intranätet och på denna hemsida.

Anmälan:
Läkemedelseftermiddag 19 november 
Läkemedelseftermiddag 15 december

Kontakt

Hitta på sidan