Fortbildning för regionens läkemedelsansvariga läkare och tandläkare

Arrangeras av Läkemedelsteamet, Regionkontoret och Klinisk farmakologi.

Tid och plats

Tisdag 11 april klockan 9–11, Grönwallsalen, ing. 70.
Onsdag 12 april klockan 14.30–16.30, H:son Holmdahlsalen, ing. 100.

Målgrupp

Läkemedelsansvariga läkare och tandläkare i Region Uppsala.

Agenda

Anmälan

Inbjudan med länk för anmälan har skickats via epost till läkemedelsansvariga läkare och tandläkare.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se