Webbsändning om vårdförlopp schizofreni

Varmt välkommen till denna webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

Datum 

31 maj 2021, kl 10:00 - 12:00

Organisatör

Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa i samarbete med nationella arbetsgruppen (NAG) för schizofreni och den arbetsgrupp från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR som bidragit i arbetet med att ta fram vårdförloppen.

Plats 

Webbsändning

Målgrupp

Du som är ansvarig för eller delaktig i implementeringen av vårdförlopp schizofreni i region eller kommun. Även professioner som berörs av vårdförloppet i region och kommun, primärvårdsreprententer, patientföreningar, tjänstepersoner i förvaltningar, verksamhetsutvecklare är varmt välkomna att delta.

Anmälan

Anmälan till webbsändning om vårdförlopp schizofreni

För mer information

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni, Uppsdrag psykisk hälsa.se

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Hitta på sidan