Utbildningar

Utbildningsmaterial från de tillfällen då förtroendevalda erbjudit utbildningar av respektive styrelse eller nämnd.

Vårdstyrelsen

Utbildningsdag 4 februari 2020 

Attraktiv arbetsgivare - Folktandvården.  

Attraktiv arbetsgivare - Nära vård och hälsa. 

Hälsoinriktat arbete - Folktandvården. 

Hälsoinriktat arbete - Nära vård och hälsa. 

Tillgänglighet, ekonomi - Folktandvården. 

Tillgänglighet, ekonomi - Nära vård och hälsa. 

Effektiv och nära. 

Nära vård online. 

Patientkontakt.

Introduktion i samband med ny mandatperiod

Samtliga förtroendevalda i Region Uppsala erbjuds möjlighet att få en samlad bild av Region Uppsalas verksamhet och aktuella frågor inför sitt politiska uppdrag. Introduktionen består av en heldag och ges vid två tillfällen.

Nya utbildningstillfällen kommer erbjudas i samband med ny mandatperiod.