Utbildningar

Utbildningsmaterial från de tillfällen då förtroendevalda erbjudit utbildningar av respektive styrelse eller nämnd.

Vårdstyrelsen

Utbildningsdag 4 februari 2020 

Attraktiv arbetsgivare - Folktandvården  
Attraktiv arbetsgivare - Nära vård och hälsa 
Hälsoinriktat arbete - Folktandvården 
Hälsoinriktat arbete - Nära vård och hälsa 
Tillgänglighet, ekonomi - Folktandvården 
Tillgänglighet, ekonomi - Nära vård och hälsa 
Effektiv och nära 
Nära vård online 
Patientkontakt. 

Ny mandatperiod

I samband med ny mandatperiod erbjuds extra utbildningstillfällen och material från dessa hittar du via länken nedan.

Introduktion för förtroendevalda vid ny mandatperiod 2019.