Utbildningar

Utbildningsmaterial från de tillfällen då förtroendevalda erbjudit utbildningar av respektive styrelse eller nämnd.

Vårdstyrelsen

Utbildningsdag 4 februari 2020 

Attraktiv arbetsgivare - Folktandvården  
Attraktiv arbetsgivare - Nära vård och hälsa 
Hälsoinriktat arbete - Folktandvården 
Hälsoinriktat arbete - Nära vård och hälsa 
Tillgänglighet, ekonomi - Folktandvården 
Tillgänglighet, ekonomi - Nära vård och hälsa 
Effektiv och nära 
Nära vård online 
Patientkontakt

Introduktion i samband med ny mandatperiod

Samtliga förtroendevalda i Region Uppsala erbjuds möjlighet att få en samlad bild av Region Uppsalas verksamhet och aktuella frågor inför sitt politiska uppdrag. Introduktionen består av en heldag och ges vid två tillfällen.

Nya utbildningstillfällen kommer erbjudas i samband med ny mandatperiod.