Cosmic-Link-problem

Start 2023-06-16 15:45
Beräknas klar
Slut 2023-06-20 15:49

Det har uppstått ett problem i Link. Öppenvårdsenhet/vårdcentral kommer inte upp som aktör i samordningsärenden med automatik. Listad öppenvårdsenhet/vårdcentral måste därför väljas manuellt under Aktörer i samordningsärendet tills felet är rättat. Felsökning pågår.