AKUT COSMIC: Segheter. Försening av provsvar och röntgensvar

Start 2023-09-14 15:50
Beräknas klar
Slut 2023-09-14 18:45

Just nu upplever många användare segheter i COSMIC.

Rådande segheter i COSMIC påverkar även inläsning av provsvar och röntgensvar, vilket betyder att det kan dröja innan svar visas i COSMIC.

Felsökning pågår.

Problemet med segheter, inläsning av provsvar och röntgensvar löst kl. 18:45

Kontakt