Cosmic - 24 timmars driftstopp lördagen den 18 november

Start 2023-11-18 09:00
Beräknas klar
Slut 2023-11-19 13:00

2023-11-19 kl 12.05 Nu ska segheterna vara lösta. Läskopian stäng. 2023-11-19 kl 10.40 Cosmic är åter igång sedan kl 09.57 efter driftstoppet men vi har problem med segheter och en del utkastningar. Felsökning pågår. Informationen kommer fortlöpande att uppdateras. Läskopian kommer fortsatt att vara tillgänglig. 2023-11-19 kl 08.10 På grund av att den tekniska processen för att utöka databasen tar längre tid än beräknat behöver Cosmic fortsatt vara ur drift. Ny planerad tid för start av Cosmic beräknas till cirka kl 10.00. Informationen kommer fortlöpande att uppdateras. Läskopia kommer fortsättningsvis att finnas tillgänglig under driftstoppet. 2023-11-18 kl 10.30 Problemen med läskopian ska nu vara åtgärdade. Läskopian kommer att vara igång under hela driftstoppet, som beräknas till 24 timmar (från kl 9.00). 2023-11-18 kl 10.00 Problem med Cosmic läskopia, felsökning pågår. Varje registrering som görs i Cosmic lagras i en databas. Databasen måste nu utökas för att all information ska få plats. Denna tekniska åtgärd kräver en avstängning av Cosmic på cirka 24 timmar. Driftstoppet planeras till lördagen den 18 november med starttid kl 09.00. Läskopia kommer att finnas tillgänglig.