Cosmic - Åtgärdat - Korrupta remisser

Start 2022-03-07 14:30
Beräknas klar
Slut 2022-03-09 12:00

2022-03-09 kl 09:50 Skript är nu kört som rättat de korrupta remisserna.

Trolig orsak till de korrupta remisserna är att den som skrivit remissen arbetar från en dator med felaktig Cosmic-version. Mycket viktigt att starta Cosmic på rätt sätt, antingen via startmenyn eller genvägen på skrivbordet för att alltid få rätt version. Starta aldrig via en egenskapad genväg i aktivitetsfältet (listen längst ned på skärmen). Är du osäker på om du har rätt version eller inte, avsluta Cosmic och starta på nytt via startmenyn eller genvägen på skrivbordet.

Skript kommer att köras för att lösa de nu korrupta remisserna.


Det förekommer att enstaka remisser inte går att hantera/öppna.

Kontakt