Nationell patientöversikt (NPÖ) servicefönster

Start 2023-06-01 10:00
Beräknas klar
Slut 2023-06-01 11:00

NPÖ ej åtkomligt under servicefönster 2023-06-02 kl 10-11