Cosmic Link - Problem vid skapande av vissa samordningsärenden

Start 2023-06-27 10:44
Beräknas klar
Slut 2023-06-29 09:40

Det är fortsatt problem i vissa samordningsärenden i Link. Öppenvårdsenhet/vårdcentral kommer inte med automatik upp som aktör i samordningsärenden för patienter som är skrivna på ett särskilt boende.

Listad öppenvårdsenhet/vårdcentral måste därför väljas manuellt för dessa ärenden. Görs i samordningsärendet under Aktörer tills felet är rättat.