Uppgradering Easit Region Uppsala

Start 2023-01-19 12:00
Beräknas klar
Slut 2023-01-19 13:00

Easit Region Uppsala uppgraderas till ny version, 2022.11, torsdagen 19 januari kl.12.00 - 12.30 Under denna tid är systemet inte tillgängligt för varken handläggare eller anmälare (via självservice). När uppgraderingen är färdig kommer eventuell epost som skickats till Easit under uppgraderingen att läsas in i den ordning den mottogs.

Information till dig som handläggare i Easit om vad den nya versionen innehåller finns på Anslagstavlan inne i Easit samt har skickats ut till alla lokala administratörer för respektive ärendeflöde/Easit-grupp.

Informationsägare: Cecilia Cronhäll

Kontakt