1177 e-tjänster - Servicefönster

Start 2023-05-10 19:30
Beräknas klar 2023-05-23 23:00
Slut 2023-05-10 23:00

Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade i e-tjänsterna under servicefönstret.

Under kvällen kommer 1177 e-tjänster att vara stängt för uppgradering, varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade i e-tjänsterna.

Servicefönstret pågar till 23:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. 

Kontakt