Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Start 2021-03-30 17:00
Beräknas klar
Slut 2021-03-30 23:59

Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.
Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Kontakt

Rickard Lind

Designer