Inställt - Servicefönster - Stöd och behandling

Start 2021-03-29 13:00
Beräknas klar
Slut 2021-03-29 14:30

Dagens driftsättning av ny release i Stöd och behandling i produktionsmiljön är inställd på grund av sjukdom.

Releasen innehåller Ombudsfunktion som gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för sina barn. Releasen innehåller också en navigationsbar som gör det enklare att nå andra e-tjänster. Under tiden för servicefönstret kommer inga användare att kunna logga in till tjänsten.

Kontakt

Rickard Lind

Designer