Servicefönster - Stöd och behandling

Start 2021-04-08 09:30
Beräknas klar
Slut 2021-04-08 11:00

Driftsättning av ny release i Stöd och behandling i produktionsmiljön.

Releasen innehåller Ombudsfunktion som gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för sina barn. Releasen innehåller också en navigationsbar som gör det enklare att nå andra e-tjänster. Under tiden för servicefönstret kommer inga användare att kunna logga in till tjänsten.

Kontakt

Rickard Lind

Designer