Servicefönster - Stöd och behandling

Start 2021-05-20 17:00
Beräknas klar
Slut 2021-05-20 19:00

Servicefönster i Stöd och behandling på grund av byte av certifikat i produktionsmiljön. Under servicefönstret kommer certifikat att bytas ut i produktionsmiljön. Under tiden för servicefönstret kommer det inte att gå att logga in till tjänsten.

Kontakt

Rickard Lind

Designer