Servicefönster 1177 Vårdguidens e-tjänster

Start 2021-03-10 17:00
Beräknas klar 2021-03-10 18:00
Slut 2021-03-10 18:00

1177 Vårdguidens e-tjänster stänga för systemunderhåll. Det innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under den här tiden.

Servicefönstret pågar till 18:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Charlotte Löfgren

Objektledare