Servicefönster 1177 Vårdguidens e-tjänster

Start 2022-02-08 19:30
Beräknas klar
Slut 2022-02-08 22:00

Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster

2022-02-08 kl 19.30 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet samt att rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Kontakt