Servicefönster 1177 Vårdguidens e-tjänster

Start 2022-02-14 22:00
Beräknas klar
Slut 2022-02-14 22:30

2022-02-14 kl 22.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade.

Servicefönstret pågar till 22:30, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Kontakt