Databasen SmiNet tillfälligt stängd

Start 2021-06-13 21:45
Beräknas klar
Slut 2021-07-02 15:00

Databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar, är tillfälligt stängd av säkerhetsskäl.

Uppdatering 2021-06-28 

Anmälningsblanketter för kliniska smittskyddsanmälningar

Det är fortsatta problem med databasen SmiNet och den elektroniska möjligheten för att göra kliniska smittskyddsanmälningar är fortfarande nedstängd.

Följ instruktionen från Folkhälsomyndigheten om hur ni tillfälligt gör kliniska anmälningar (pdf)

Ifyllda anmälningar skickas via internposten eller vanlig post till Smittskyddsenheten, Region Uppsala. Ej e-post!

Det går dock att ladda ner en pdf version av anmälan via adressen www.sminet.se vardagar mellan kl. 8.00 – 16.30.

Tyvärr kan det vara problem med att nå sidan från vissa datorer/IP-adresser.

2021-06-13

Databasen stängdes klockan 21.45 söndagen den 13 juni.

I SmiNet lagras elektroniska fallanmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, till exempel covid-19. Att databasen är stängd innebär att nya fall just nu inte kan rapporteras in.

Det är angeläget att så snart som möjligt få rapporteringen att fungera, och utredning pågår för att kunna aktivera rapporteringen igen.

SmiNet var även stängt två dagar i slutet på maj (folkhalsomyndigheten.se).