Akut Löst Ankomstregistrerings-/självbetjäningsterminal

Start 2022-05-05 12:35
Beräknas klar
Slut 2022-05-05 13:02

LÖST Just nu är det driftstörningar i ankomstregistrerings-/självbetjäningsterminalerna.

Felet är åtgärdat. 

/supporten för medicinsk bild