Akut Ankomstregistrerings-/självbetjäningsterminal

Start 2022-05-06 14:05
Beräknas klar
Slut 2022-05-06 14:20

Löst - just nu är det driftstörningar i ankomstregistrerings-/självbetjäningsterminalerna.

Felet är åtgärdat. 
 
/supporten för medicinsk bild