Akut Ankomstregistrerings-/självbetjäningsterminal

Start 2022-05-13 11:00
Beräknas klar
Slut 2022-05-13 12:30

Felet är avhjälpt. Registrering i ankomstregistreringsterminaler är åter möjlig. 

/supporten för medicinsk bild