AKUT RIS PACS - Svarsflödet från RIS till Cosmic

Start 2023-09-14 15:50
Beräknas klar
Slut 2023-09-14 18:45

Just nu är det driftstörning i svarsflödet från radiologisystemet RIS till Cosmic.

Det innebär att det inte är möjligt för de utförande enheterna att skicka elektroniska svar till Cosmic. För akuta undersökningar skickas/lämnas preliminärsvar på papper till remitterande enhet. Svaren finns även tillgängliga via Multimediaarkiv webb eller via mediaöversikten i Cosmic.

Reservrutin gäller. 

Felsökning pågår. 

/supporten för medicinsk bild 

Driftstörningen i svarsflödet från RIS till Cosmic löst kl. 18:45