RIS/PACS - driftstörning i samband med Cosmics planerade driftavbrott

Start 2022-09-27 23:00
Beräknas klar
Slut 2022-09-27 23:55

RIS/PACS-användare: 
Det är inte möjligt att ta emot elektroniska beställningar och skicka elektroniska svar. 
För akuta undersökningar skickas/lämnas preliminärsvar på papper till remitterande enhet. Svaren finns även tillgängliga i Multimediaarkiv webb. 
Patientuppgifter, adress, uppmärksamhetssignal, analyser och var patienten befinner sig uppdateras inte. 
För analyser: Laboratoriesvar-webbsök. 
Det går endast att söka patient internt i RIS. Patienter som inte finns i RIS sedan tidigare måste registreras manuellt. 
 
/supporten för medicinsk bild

Kontakt