1177 Vårdguidens e-tjänster - servicefönster

Start 2020-10-27 17:00
Beräknas klar
Slut 2020-10-27 20:00

Framflyttad release i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel, driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

För mer information besök Ineras webbsida inera.se om driftstatus för vårdguidens e-tjänster.

Kontakt

Rickard Lind