Styrande dokument

På den här sidan hittar du snart styrande dokument gällande Fastighet och service lokaler och projekt.

Projekt

Kontakt

Fastighet och service

Besöksadress: Akademiska sjukhuset Ing.13 1 tr
Växeltelefon: 018-611 00 00

Hitta på sidan