Ny användare privata vårdgivare och primärvård

Här finns information om vad som behövs för att en ny användare hos privat vårdgivare eller primärvård ska få åtkomst till Region Uppsalas system .

Beställ användarkonton

För dig som sitter utanför Region Uppsalas nätverk

Om du sitter utanför Region Uppsalas nätverk behöver du logga in i programportalen för att komma åt beställningsformuläret. 

Så här gör du:

  1. Logga in på Programportalen 
  2. Gå via Programportalen till den här sidan och klicka på länkarna nedan

Nytt användarkonto

I formuläret beställer du:

  • Användarkonto till Region Uppsalas it-miljö för nyanställda medarbetare eller till medarbetare som byter vårdgivare/vårdenhet.
  • I samband med detta kan du även beställa behörighet till ett par av de system som den nya användaren har behov av.  

Gå till formuläret Beställ nytt användarkonto

Systembehörighetsbeställning 

Via denna beställning ligger anställningen kvar hos nuvarande vårdgivare/vårdenhet.

Du gör en beställning i formuläret när systembehörigheten behöver utökas:

  • exempelvis när ytterligare Cosmicbehörighet behövs till den enhet där medarbetaren är anställd.
  • när behörighet till annan vårdgivare/vårdenhet behövs för till exempel extra-arbete.

Gå till formuläret Systembehörighetsbeställning

Avsluta användarkonto

Använd formuläret för att avsluta ett användarkonto för en medarbetare.

Gå till formuläret Avsluta användarkonto

 

Kontakt

It-support för primärvård och privata vårdgivare

Vardagar klockan 8-17

Skicka in ditt supportärende till oss

Så här når du oss via knappval i telefonen

018-611 77 10

  • Val 1: it exempelvis hårdvara, programportal eller användarkonton
  • Val 2: Vårdsystem exempelvis Cosmic, Prator, Auricula eller e-tjänster
  • Val 3: Frågor kring privata vårdgivare utan Cosmic

Besöksadress

Virdings allé 26, Uppsala