Auricula (läsläge)

Auricula finns tillgängligt i läsläge från 4 november 2020 och sex månader framåt. Auricula ersätts 6 november 2020 kl 08:00 av Journalia AK, som it-stöd för antikoagulantiabehandling.

Inloggning till Auricula sker via Auriculas hemsida. Länk till hemsidan hittar du även här på Intranätet. 

Kontakt

Vid frågor, kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ) via EASIT Självservice