Auricula (läsläge)

Auricula ersattes i november 2020 av Journalia AK, som it-stöd för antikoagulantiabehandling. Auricula finns tillgängligt i läsläge från 4 november 2020 och sex månader framåt.

Inloggning till Auricula sker via Auriculas hemsida. Länk till hemsidan hittar du även på Intranätet. 

Aktuell information

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Vid frågor, kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ) via EASIT Självservice.