Auricula (läsläge)

Auricula finns tillgängligt i läsläge från 4 november 2020 och sex månader framåt. Auricula ersätts 6 november 2020 kl 08:00 av Journalia AK, som it-stöd för antikoagulantiabehandling.

Inloggning till Auricula sker via Auriculas hemsida. Länk till hemsidan hittar du även här på Intranätet. 

Aktuell information

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Vid frågor, kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ) via EASIT Självservice