Auricula

Auricula är ett kvalitetsregister för patienter med förmaksflimmer samt ett ordinationsstöd för blodproppsförebyggande medicinering. Här finns viktig information för dig som är användare av Auricula.

I Auricula presenteras patientens aktuella antikoagulantiadoseringar (warfarin alternativt NOAK). Detta uthopp fungerar även från COSMICs läskopia.

Inloggning till doseringssystemet görs via COSMIC och menyvalet Auricula, alternativ via Auriculas hemsida.

 

Aktuell information

Blanketter i COSMIC

För att underlätta hanteringen av antikoagulantiabehandling finns det nu två regiongemensamma blanketter i COSMIC, som ska användas för patient med nyinsatt/pågående behandling.

Aktuell blankett ifylls i COSMIC. Därefter informeras aktuell AK-mottagning/primärvårdsmottagning om att ifylld blankett finns i COSMIC.

Blanketterna ligger i blankettbiblioteket och heter:

Antikoagulantia/Underlag för behandling med Warfarin
Antikoagulantia/Underlag för behandling med DOAK

Avbrottsrutin

Auricula - Avbrottsrutin

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Support

Vardagar 08:00-16:45

I första hand
Kontakta lokal Auricula koordinator

I andra hand
För sjukhusen och Hälsa och habilitering:
COSMIC support

För vårdcentralerna - PV/IT:
Telefon: 018-611 77 10, val 2