Link

Link är en modul i Cosmic, som under 2021 kommer att ersätta Prator som IT-system för samordningsärenden mellan regionen och länets kommuner. Bytet av IT-system drivs som ett projekt med representanter från de vårdande förvaltningarna inom regionen, länets kommuner, Elektronisk patientjournal samt Vård i Samverkan (Vis).

Utbildning

Styrande dokument

Funktionalitet i Cosmic Link bygger på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.

Kontakt

Projektledare 

Anja Allard 

Telefonnummer?

anja.allard@regionuppsala.se

 

Lokala projektledare

Lista på lokala projektledare inom region och kommuner (LÄNK).