Projekt Cosmic Link

Prator ska ersättas med funktioner/moduler i Cosmic avseende samverkan och kommunikation mellan regionen och länets kommuner. Driftsättningen som var planerad till november 2021 är uppskjuten.

Bytet av systemstöd drivs som ett projekt med representanter från de vårdande förvaltningarna inom regionen, länets kommuner, Elektronisk patientjournal  samt IT-centrum (Resurscentrum, Region Uppsala) samt Vård i Samverkan (ViS).

Funktionalitet i Cosmic

Funktionerna i Cosmic Link bygger på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.

Här hittar du mer information om Vård i Samverkan (ViS) samt aktuella styrande dokument.

Cosmic Link stödjer funktionalitet för:

  • Samverkan mellan aktörer genom meddelanden (lagstadgade och generella)
  • Utskrivningsplan – information till individen
  • Samordnad individuell plan – information till individen
  • Samordnad vårdplan LPT/LRV – information till individen och underlag till Förvaltningsrätten
  • Kallelser till möten för samverkan mellan aktörer och individ

Funktionen ”Fristående meddelanden” som idag finns i Prator, kommer delvis ersättas av Cosmic Messenger.

Nyheter

Här hittar du senaste nytt från centrala projektet för Cosmic Link.

Frågor & svar

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar, rörande införandet av Cosmic Link.

Utbildning

Här hittar du information om utbildning inför införandet av Link, samt utbildningspaket för kommunerna respektive regionen.

Projektorganisation

Här hittar du information om hur införandeprojektet är organiserat och namn på kontaktpersoner.

Driftsättning

Här hittar du information om hur själva driftsättning av Link och avvecklingen av Prator kommer att gå till.

Information till chefer

Här hittar du viktig information riktat till dig som chef inom region eller kommun, som har medarbetare som berörs av införandet.

Lokala projekt

Länkar till lokala Cosmic Link projektens webbplatser.

Kontakt

Projektledare 

Anja Allard 
070-644 79 49

Har du frågor rörande vad som gäller för just din arbetsplats gällande införandet av Cosmic Link?

Kontakta din lokala projektledare.