Driftsättning av Link

Driftsättningen av Cosmic Link är planerad till tisdag 8 mars 2022.

Sytembytet från Prator till Cosmic Link kommer ske sömlöst, det vill säga Prator kommer att vara i drift fram till driftsättningen av Cosmic Link tisdag 8 mars 2022.

Samtidigt som Cosmic Link driftsätts och blir tillgängligt för användarna, kommer Prator sättas i läsläge. Prator Läsläge kommer att vara tillgänglig under en övegångsperiod för att pågående ärenden ska kunna överföras till Cosmic. Därefter kommer informationen i Prator arkiveras i ett separat arkiveringsprojekt.

Nedan hittar du mer information kopplat till systembytet och driftsättningen.

Kontakt

Projektledare

Anja Allard
070-644 79 49