Hantering av pågående ärenden i Prator

Ärenden som är pågående i Prator i samband med driftsättningen av Cosmic Link ska överföras till Cosmic.

Instruktion kring hur SVU, SIP, extra meddelanden respektive fristående meddelanden ska hanteras är framtagen i samarbete med regionen och kommunerna.