Support i och med bytet från Prator till Link

Regionen respektive kommunerna har två olika organisationer för support. I samband med driftsättningen ansvarar respektive supportinstans för att stärka upp sin support på lämpligt sätt.