Driftsättning av Link

Driftsättning av Cosmic Link är planerad till kvartal 4 2021. Detaljplanering rörande övergången från Prator till Link pågår.

Mer information kommer.

Kontakt

Projektledare

Anja Allard
070-644 79 49