Driftsättning av Link

Detaljplanering pågår rörande övergången från Prator till Cosmic Link. Driftsättningen som var planerad till november 2021 är uppskjuten.

Sidan är under uppbyggnad.

Kontakt

Projektledare

Anja Allard
070-644 79 49