Frågor och svar Cosmic Link

Vanligt förekommande frågor och svar rörande bytet av systemstöd från Prator till Cosmic Link.

Cosmic Link

Messenger

Prator

Utbildning

Support

Fakturering av kommunernas eventuella betalningsansvar