Information till chefer om Projekt Cosmic Link

Information riktat till dig som är chef inom region eller kommun och som har medarbetare som berörs av införandet.

Under november 2021 ska Prator ersättas med funktioner/moduler i Cosmic avseende samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner.

Det centrala projektet tillgängliggör centralt utbildningsmaterial under juni-september för utsedda superanvändare och specifika funktioner (Vårdsystemsamordnare Region Uppsala, Systemstöd Cosmic kommuner). Utbildningsmaterialet är en förutsättning för kommande uppföljningar.

Superanvändare kommer under september 2021 (preliminär start vecka 37) att bli kallade till digitala uppföljningar ca 2-4 h beroende på verksamhet (Region Uppsala eller kommun).

Under oktober 2021 kommer utbildade superanvändare att hålla lokal utbildning för slutanvändare med hjälp av central utbildningsmaterial och vid behov lokalt utbildningsmaterial.

Kontakt

För mer information kring utsedda superanvändare, specifika funktioner eller lokal utbildning av slutanvändare, kontakta er lokala projektledare/projektgruppsrepresentant.

Vid frågor kring centralt utbildningsmaterial, kontakta utbildning.epj@regionuppsala.se.

För mer information om utbildning av superanvändare och specifika funktioner, kontakta kristina.dannaeus@regionuppsala.se.

Huvudprojektledare Projektet Cosmic Link

Anja Allard
070-644 79 49
anja.allard@regionuppsala.se