Lokala Cosmic Link projekt

I projektet Cosmic Link ingår lokala projekt på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa och regionens åtta kommuner.

Lokala projekt

Syftet med lokala projekten är att driva och säkerställa implementeringen av systembytet från Prator till funktioner/moduler i Cosmic. Det handlar bland annat om lokalt arbete med:

  • Analys av lokala rutiner, arbetssätt och dokument, samt att vid behov uppdateras och implementera dessa.
  • Identifiering av superanvändare inom respektive verksamhet.
  • Utbildning av användare.
  • Skapande av en lokal supportstruktur. 

Kontakt

Har du frågor rörande vad som gäller för just din arbetsplats och  införandet av Cosmic Link?

Kontakta din lokala projektledare.