Projektorganisation Link

Bytet av systemstöd från Prator till Link drivs som ett projektet med representanter från de vårdande förvaltningarna inom regionen, länets kommuner, Elektronisk patientjournal samt Vård i Samverkan (Vis).