Utbildning inför Cosmic Link-införandet

Information om utbildning inför driftsättningen av Cosmic Link.

Inför driftsättningen av Link behöver berörda användare inom regionen och kommunerna genomföra utbildning.

Målgrupper för utbildning

Utbildningspaket

Centrala projektet har tagit fram ett utbildningspaket i två varianter, ett för dig som arbetar inom regionen och ett för dig som arbetar inom kommun.

Innehållet i respektive utbildningspaket består av olika block, som rör olika delar av införandet. Innehållet kan skilja sig åt för region respektive kommun, pga olika förkunskaper i Cosmic, olika rutiner m.m.

Materialet i utbildningspaketen riktar sig i första hand till superanvändare, men kan även användas till/vid lokal slutanvändarutbildning.