Utbildning Processer och riktlinjer

Nedan utbildningsmaterial är avsett för både kommunerna och regionen.

Funktionerna i Cosmic Link bygger på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.

På Vård i Samverkans (ViS) sidor hittar du mer information  samt aktuella styrande dokument.

Kontakt

Frågor kring GAP-UL och Vård i Samverkan


1. Ta kontakt med din lokala representant GAP-UL/ViS

2. Kontakta GAP-ULs sekretariat
robert.kristiansson@regionuppsala.se

monika.brundin@regionuppsala.se

lena.sjoberg@uppsala.se


3. Kontakta ViS redaktionsråd

monika.brundin@regionuppsala.se