Utbildning Cosmic Överföring för kommunerna

Nedan utbildningsmaterial är avsett för kommunerna.

Cosmic Överföring är samlingsnamnet för systemfunktionalitet i Cosmic, som delvis kommer att ersätta Fristående meddelanden i Prator.

Då användningen av Fristående meddelanden i Prator
inte varit reglerad/styrd, har Fristående meddelanden i praktiken använts för även samordning/kommunikation
som nu i och med systembytet inte kan eller ska ersättas.

Den systemfunktionalitet som ingår i Cosmic Överföring är identifierad och beslutad som nödvändig/ersättningsbar inför det planerade systembytet Prator till Cosmic.

Cosmic eLearning

E-kurser:

  • Beställning och svar R8.3.01 – Kommunpersonal (09:36)

  • Läkemedel R8.3.01 – Innehåll och funktion – Kommunpersonal (32:37)

  • Messenger R8.3.01 (27:46)

  • Uppmärksamhetssignal R8.3.01 – Kommunpersonal (07:23)

  • Vårddokumentation R8.3.01 – Kommunpersonal (15:40)

E-kurserna är skapad av leverantören av Cosmic och är en generell beskrivning av funtionalitet i Cosmic.

Information om  inloggning Cosmic eLearning och e-kurser för kommunpersonal

TIPS! Efter inloggning, gå till Kurskatalog och filtrera på Yrkesroll: Kommunpersonal.

Bildspel

Bildspelet är skapat av projektet och beskriver specifik konfiguration. Det vill säga så som funktionaliteten kommer att se ut och fungera för Region Uppsala.

Filmad visning

 

 

Kontakt

Frågor om utbildningsmaterialet?

Kontakta utbildning.epj@regionuppsala.se

Frågor om lokal utbildning för just din arbetsplats?

Kontakta din lokala projektledare