Utbildning Cosmic Överföring

Cosmic Överföring innebär att aktörer gemensamt (Region Uppsala och regionens kommuner) använder Cosmic som systemstöd för att överföra information mellan aktörer.

I Prator är det möjligt att bifoga dokument och intyg. Detta kommer inte vara möjligt i Cosmic Link eller Messenger. Arbete pågår inom projektet för att ta fram en lösning för detta behov, genom att utvalda befintliga blanketter enligt Vård i Samverkan kommer att översättas till underlag/mallar i andra moduler Cosmic (ej Link eller Messenger).

Information kommer kring utvalda blanketter samt beslutade lösningar i Cosmic.

 

Kontakt

Projektledare

Anja Allard
070-644 79 49