Utbildning Cosmic Överföring

I Prator är det möjligt att bifoga dokument och intyg. Detta kommer inte vara möjligt i Cosmic Link eller Messenger. Arbete pågår inom projektet för att ta fram en lösning för detta behov.

Mer information kommer.