Utbildning Övergripande information Projekt Link

Nedan utbildningsmaterial är avsett för både kommunerna och regionen.

Bildspelet ger dig övergripande information om projektets omfattning, en förståelse för hur processerna (riktlinjerna) enligt Vård i Samverkan (ViS) fungerar och hur Cosmics olika funktioner kommer att kunna stödja detta. Bildspelet ger er även kunskap om hur Prator ersätts med Cosmic, samt vilka funktioner i Cosmic som kommer att användas.

Bildspel

Kontakt

Projektledare

Anja Allard
070-644 79 49