Utbildningspaket för regionen

Utbildningspaketet för regionen består av 7 block. Respektive block innehåller information och olika former av utbildningsmaterial.

Observera att innehållet i blocken blir tillgänglig successivt och kan komma att kompletteras. Vid eventuell komplettering uppdateras  materialet med nytt datum. 

Kontakt

Frågor om utbildningsmaterialet?

Kontakta utbildning.epj@regionuppsala.se

Frågor om lokal utbildning för just din arbetsplats?

Kontakta din lokala projektledare