Uppföljningstillfällen Cosmic Link för regionen

Regionens superanvändare inom projekt Cosmic Link har under vecka 38-39 erbjudits att delta vid ett uppföljningstillfälle rörande Cosmic Link.

Alla uppföljingstillfällena är nu genomförda. Filmad version finns tillgänglig för superanvändare, kontakta din lokala projektledare.

Kontakt

Frågor om lokal utbildning för just din arbetsplats?

Kontakta din lokala projektledare.