Uppföljningstillfällen Cosmic Link för regionen

Regionens superanvändare inom projekt Cosmic Link är under vecka 38-39 välkomna att delta vid ett uppföljningstillfälle rörande Cosmic Link.

Förkunskapskrav 

Innan du väljer datum och tid för ett uppföljningstillfälle ska du ha gått igenom det utbildningsmaterial som finns tillgängligt här på Samverkanswebben: Utbildningspaket för regionen (regionuppsala.se)

Innehåll

Uppföljningen kommer att innehålla:

  • Allmän information
  • Visning av ett enkelt flöde i Cosmic Link
  • Tips och råd om olika moment
  • Information om avbrottsrutiner
  • Möjlighet att ställa frågor om Cosmic Link funktionalitet 

Delta vid ett uppföljningstillfälle

Anslut till uppföljningen genom att klicka på aktuell Teamslänk nedan.  Ingen anmälan behövs. 

Vecka 38 

Anslut till Uppföljning Cosmic Link fredag 24 september kl. 13:00-15:00.  

Vecka 39

Anslut till Uppföljning Cosmic Link måndag 27 september kl. 8:30-10:30.  

Anslut till Uppföljning Cosmic Link tisdag 28 september kl. 13:00-15:00.  

Anslut till Uppföljning Cosmic Link onsdag 29 september kl. 8:30-10:30.  

Anslut till Uppföljning Cosmic Link torsdag 30 september kl. 13:00-15:00.  

Anslut till Uppföljning Cosmic Link fredag 1 oktober kl.8:30-10:30.  

 

Kontakt

Frågor om uppföljningstillfällena?

Kontakta utbildning.epj@regionuppsala.se

Frågor om lokal utbildning för just din arbetsplats?

Kontakta din lokala projektledare.