Utbildning Cosmic Överföring för Region Uppsala

Nedan utbildningsmaterial är avsett för Region Uppsala.

Cosmic Överföring är samlingsnamnet för systemfunktionalitet i Cosmic, som delvis kommer att ersätta Fristående meddelanden i Prator.

Då användningen av Fristående meddelanden i Prator
inte varit reglerad/styrd, har Fristående meddelanden i praktiken använts för även samordning/kommunikation
som nu i och med systembytet inte kan eller ska ersättas.

Den systemfunktionalitet som ingår i Cosmic Överföring är identifierad och beslutad som nödvändig/ersättningsbar inför det planerade systembytet Prator till Cosmic.

Bildspel

Bildspelet är skapat av projektet och beskriver specifik konfiguration. Det vill säga så som funktionaliteten kommer att se ut och fungera för Region Uppsala.

Filmad visning

 

Kontakt

Frågor om utbildningsmaterialet?

Kontakta utbildning.epj@regionuppsala.se

Frågor om lokal utbildning för just din arbetsplats?

Kontakta din lokala projektledare

 

Hitta på sidan